browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bike Team

Posted by on 20 januari 2008

20506135-LBike team is gegroeid uit het groepje "zondagsfietsers", Tom, Ben, Dirk en Jan. Verschillende keren zijn ze samen met andere vrienden op weekend geweest om wat te gaan biken. Meestal in slecht weer. De verslagen kan je vinden in de "Reis-sectie " van deze site. De foto’s van deze gekke bende zijn op de vertrouwde plaats op  SmugMug te vinden.39846165-L

Comments are closed.