browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Depanneren? Zo moet het dus niet!

Posted by on 22 januari 2015

Er wordt toch dikwijls zonder nadenken gehandeld. Wij hebben al heel dikwijls voertuigen moeten lostrekken, nog nooit hebben we hierbij extra schade opgelopen. Bezint eer ge begint…

Comments are closed.