browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Landrover Defender 110 LV

De ‘witte’, de eerste Landrover gekocht door Dirk, een droom kwam uit. Hij kocht hem en 10 minuten later waren we onderweg naar de Ardennen. Een grote reis hebben we met deze wagen niet gedaan.


Geef een reactie